VR Group – Ett modernt serviceföretag

VR Group är ett mångsidigt, miljövänligt och ansvarsfullt serviceföretag inom resande, logistik och infrastruktur.

VR Group ägs till hundra procent av finska staten. Koncernen har verksamhet främst i Finland, men också utomlands, speciellt i Ryssland och Sverige. Koncernen har cirka 9 500 anställda och hade en omsättning på 1 421,2 miljoner euro år 2013.

VR Groups grundläggande uppgift är att producera högklassiga och miljövänliga rese- och logistiktjänster. Infrastrukturbyggandet svarar på kundernas behov genom att erbjuda tjänster som täcker projektens hela livscykel.

Information om koncernens ekonomi hittar du i vår årsrapport på webben (på finska och engelska).

 

Tre centrala affärsverksamhetsområden

VR Group utgörs av tre affärsverksamheter som verkar kring kundgrupperna.

VR har hand om passagerartrafiken, VR Transpoint sysslar med logistik och VR Track specialiserar sig på planering, byggande och underhåll av järnvägssystem.

Enheterna för trafikproduktion, underhåll och Ryssland och internationella ärenden stöder VR Groups affärsverksamheter.

 

 

Läs mer om VR Group.