Vi är en del av VR Group 

VR Infrapro är en del av den finska koncernen VR Group. Tillsammans är vi bredast i Norden på järnväg!

VR Group utgörs av tre affärsverksamheter:

 

Stöd för VR Groups affärsverksamheter utgörs av enheterna för: