En nystartad konsultverksamhet med 150-års erfarenhet​​

VR Infrapro är den svenska nystartade delen av den finska konsultverksamheten inom VR Track Oy som hör till VR Group koncernen. Med 150 års erfarenhet av järnvägsprojektering i ryggen har vi nu etablerat oss i Sverige!

Vår organisation grundades år 2016, men vi har redan tillsammans med vår finska moderorganisation genomfört ett uppdrag i Uppsala, ett annat i Gävle, och har bland annat pågående uppdrag i Fagersta, Flen och Herrljunga. Samtliga är järnvägsuppdrag med Trafikverket som beställare. Vi är särskilt nöjda med den positiva respons som beställarna hittills givit oss vilket ligger helt i linje med vår ambition att bli den mest populära leverantören bland beställarna i infrastrukturbranschen. Utöver detta har vi även vunnit vårt första väg-uppdrag, Hjulstabron! Det betyder att att vi just nu, precis enligt plan, breddar vår verksamhet ännu mer.

Affärsidén är att bygga upp en slimmad, effektiv och högkompetent organisation som kan hantera alla typer av uppdrag från planeringsskedet till totalentreprenader. En särskild vikt kommer att läggas på projektledningsförmågan (uppdragsledning) som är grundläggande för att genomföra projekteringsuppdrag idag.​

I mindre projekt gör vi arbetet själva, men i stora projekt kommer vi att samarbeta med partners med lika värderingar som vi. Vi har höga mål, inga projekt är för stora för oss på den svenska marknaden.