Livscykeleffektiva lösningar för krävande mål​

​Vi projekterar och konstruerar broar enligt ett livcykeleffektivt tänkande och har särskilt högt kunnande inom brobyggnation med snabba och effektiva lanseringstekniker för att störa trafiken så lite som möjligt.

​Att projektera och konstruera broar och andra byggnadsverk är ett krävande arbete. Tillsammans med beställaren tar vi fram ekonomiskt förmånliga lösningar för svåra konstruktioner med beaktande av kostnads-, innovations-, säkerhets- och livscykelaspekter.

​I vår byggnads- och underhållsplanering beaktar vi även säkerheten för andra trafikanter och problemfri trafikering under byggandet. Vi har bland anat medverkat i utvecklingen av metoder för att lansera järnvägsbroar som möjliggör en problemfri trafikering sedan 1980-talet.​

​Vägar och järnvägar byggs ofta under trånga förhållanden och i svåra geotekniska miljöer, men ingen uppgift är för svår för våra projektörer/konstruktörer. Vi utför även riskkontroller i alla projekt.​

Vår bakgrund med nästan 100 år av kontroll- och besiktningsverksamhet gör att vi kan säga att vi bemästrar livscykelkunnandet för byggnadsverk. Vi har under åren byggt upp ett djupt kunnande inom betong- och stålkonstruktioner ​ Val som görs under byggandet påverkar projektets livscykel och kostnaderna för framtida åtgärder.

​Våra tjänster​​

  • Projektledningstjänster​
  • Brodesign, från utredningar över behov till konstruktionsplanering​
  • Kvalitetskontroll av planer för broar​
  • Tekniska expert- och kontrolltjänster för byggnadsprojekt​
  • Hanteringssystem och prioriteringsverktyg för byggnadsverk​
  • Specialkunnande om stålbroar​
  • Konditions- och bärighetskontroll​
  • Ban- och spårteknik​
  • Specialkonstruktioner och -utrustning för järnvägsmiljö
  • Anvisningar och planeringsgrunder