Utveckling av en hållbar grund​

​Vi producerar högklassiga och kostnadseffektiva grundläggningslösningar för våra kunders behov.​

​Vår geotekniska projektering har en lång historia inom det finländska järnvägsbyggandet och -projekteringen. Vi har arbetat aktivt som utvecklare och pionjär inom den finländska geotekniken. Vårt forsknings- och utvecklingsarbete fortsätter i tätt samarbete med branschens finländska forsknings- och utbildningsinstitutioner. Vårt mål är att utveckla nya och exaktare geotekniska kalkyl- och forskningsmetoder samt bättre och förmånligare grundläggningstekniker. Våra experter utarbetar bl.a. anvisningar och normer angående infrastrukturkonstruktioner.​​

Våra projektörer har flera års erfarenhet av krävande geoteknisk projektering både i hemlandet och utomlands, i såväl väg-, gatu- och banprojekt som husbyggnadsprojekt. Vår verksamhet har som mål att producera skräddarsydda ekonomiska grundläggningar enligt våra kunders behov.​​

Vi använder branschens nyaste geotekniska planerings- och kalkylprogram.​

 

Våra tjänster​

​Mark- och grundläggning​

 • Geotekniska beräkningar (sättningar, stabilitet)​
 • Projektering av grundförstärkningar​
 • Måttsättning av bärväggar​
 • Planering av frostskydd​​

Utredningar av grundläggningssätt​

 • Byggnader​
 • Broar och stödmurar​
 • Fundament för kontaktledningsstolpar, portaler, belysningsmaster osv.​

​Grundvattengeoteknik​

 • Utredningar och kalkyler inom vattenavgivningskapacitet​
 • Influensområdesdefinitioner och miljöeffektspecifikationer​

​Frostutredningar och framställning av frostprognoser​

 • Skakningsmätningar och -utredningar​
 • Design av bergs- och tunnelkonstruktioner​
 • Dräneringsplanering​
 • Planering av dränering av områden​
 • Trumdesign​