Högklassiga mätningstjänster och sömlöst samarbete​

​Vi producerar högklassiga, kostnadseffektiva och mångsidiga mätningstjänster genom att utnyttja den senaste tekniken.​

​Vi har en lång tradition av fältmätningar inom  den finländska järnvägen. Mätningsmetoder och -anordningar har ändrats under åren, men vi använder alltid den senaste tekniken. Vår erfarna och professionella mätningspersonal arbetar med alla fältmätningsuppgifter i Finland.​

​Vårt serviceutbud täcker nästan alla mätbranschens produkter och tjänster för projektering, byggande och underhåll. Vi erbjuder branschens bästa kunnande och heltäckande experttjänster för byggnads-, planerings-, analyserings- och underhållsuppgifter.​

​Vi utvecklar vår verksamhet, våra metoder och våra produkter för att möta utmaningar i en byggmiljö under förändring. Vi erbjuder maskinstyrningstjänster för byggplatser och säkerställer att projektens modellbaserade planer förflyttas sömlöst från produktion till genomförande på byggplatsen.​

​Våra mättjänster kan även inkluderas som en del av VR Tracks mångsidiga helhetslösningar. Ett brett kunnande och det sömlösa samarbetet mellan VR Tracks olika enheter utgör en god grund för att utveckla, effektivisera och diversifiera vårt tjänsteutbud i projekt.​

​Våra tjänster​

 • ​Fältmodellmätningar​
 • Geodetiska mätningar​
 • Laserskanning​
 • Byggnadsmätningar​
 • Underhållsmätningar​
 • Kvalitetskontroll och uppföljningsmätningar​
 • Kvantitets- och volymmätningar och tillhörande kalkyler​
 • Signalmätningar (kontroll av säkerhetsavstånd)​
 • Hindermätningar​
 • Kabelkartläggning och produktion av kabelkartor​
 • Tjänster inom infrastrukturmodeller och maskinstyrning​
 • Experttjänster inom geografisk information