Interaktiv miljöplanering och miljökonsekvensbeskrivningar

Vi använder oss av de nyaste modellverktygen och ett brett samarbetsnätverk.

Vi utarbetar miljö- och landskapsplaner för allt från enskilda projekt till omfattande helhetsområden. Vi använder oss av de nyaste modellverktygen och programmen, med vilka man kan visualisera och presentera projekt t.ex. under ett samråd eller via internet. Interaktiv planering ger det bästa och mest ändamålsenliga resultatet samt en smidig administrativ behandling av planer och tillstånd.

Vi gör miljökonsekvensbeskrivningar, MKB. I MKBer strävar vi efter bästa möjliga resultat genom tätt samarbete med beställaren, miljö- och andra myndigheter samt lokala naturexperter. Vi har bred och omfattande kunskap om de formella processerna beträffande tillstånd och planer samt ett brett samarbetsnätverk.

Våra tjänster

  • Miljö- och landskapsplaner
  • Miljökonsekvensbedömningar och -utredningar
  • Den formella processen av tillstånd och planer
  • Uppföljningsprogram och deras genomförande
  • Bullerutredningar, -mätningar, -kalkyler och -modellering
  • Vibrationsutredningar
  • Grundvattenutredningar