Kompetens i alla skeden av ett infrastrukturprojekt

VR är unika i Sverige genom att VR Infrapro planerar, projekterar och vårt systerbolag VR Track Sweden bygger och förvaltar.

Våra kompetenser behövs i alla skeden i en infrastrukturanläggnings livscykel. I järnvägsprojekten kan vi återanvända och förfina vårt samarbete med samma entreprenör, om och om igen.

Våra planerings- och projekteringstjänster omfattar alla teknikslag som kan bli aktuellt i ett infrastrukturprojekt; från inmätningar och undersökning av terräng och mark till tjänster inom trafik, geoteknik, byggnadsverk, säkerhet, miljö, arbetsmiljö och riskhantering Inom järnväg erbjuder vi dessutom högkvalitativa tjänster inom Ban, El, Signal och Tele mm.

Vi har samverkat i utarbetandet av planer som krävts för diverse nya upphandlingsformer. Inom samarbetet har vi utvecklat slutprodukter för projektering i en ändamålsenlig riktning, som exempel utnyttjande av maskinstyrning och modellskapande.

Våra tjänster

Inom planering och projektering

 • Planering för byggnation av nya banor och ombyggnad av banor
 • Projektering för enskilda projekt
 • Genomförandeplanering för byggnation och underhåll av järnvägar och andra transportförbindelser
 • Upprättande av modeller, maskinstyrning, visualisering
 • Mängdning och kostnadskalkyler

Utredningar och specialisttjänster

 • Utredningar och preliminära planer för projektförberedelser
 • Vägplaner
 • Järnvägsplaner och utredningar av behov
 • Tolkningar som rör anvisningar, uppdateringar av anvisningar och utarbetning av anvisningar
 • Utredningar och planering i samband med avlägsnande av plankorsningar
 • Inventering av bananordningar som utförs i terräng, utarbetning och uppdatering av bannätsdiagram
 • Den formella handläggningen