Expertkunskaper inom banteknik och tekniska system

Vårt specialkunnande omfattar alla projekterings- och experttjänster inom järnvägsteknik och -system.

Banteknik

Våra bantekniska tjänster omfattar speciell expertis i samband med järnvägars överbyggnad och tekniska system. Vårt kunnande täcker även produktutveckling av tekniska system, etapplanering och bantekniska granskningar för projekt som kräver omfattande kunskaper.

Våra bantekniska tjänster

 • Överbyggnad
 • Tekniska system och anordningar
 • Produktutveckling
 • Etapplanering
 • Bantekniska granskningar

Elteknik

Våra eltekniska tjänster täcker alla uppgifter som rör elektrifiering av järnvägar till projektering av matarstationer. Vi utför även annan elprojektering, till exempel belysnings-, jordnings- och strömförsörjningsprojektering.

Våra eltekniska tjänster

 • Projektering av elektrifiering
 • Projektering av matarstationer
 • Belysningsprojektering
 • Jordningsprojektering
 • Strömförsörjningsprojektering

Signalteknik

Våra tjänster för signalteknik täcker alla planerings- och experttjänster som rör signalsystem för järnvägar, till exempel utformning av säkerhetsanordningar för spår och plankorsningar, ändringar av signalsystem samt tjänster för projektering av tågskyddssystem.

Våra experter har, som enda i Finland, kunskaper om alla anläggningstyper som används inom finska bannätet.

Våra tjänster för signalteknik

 • Utformning och ändringar av signalsystem
 • Experttjänster som rör signalteknik
 • Utbildningstjänster
 • Projektering av plankorsningar
 • Projektering av tågskyddssystem (JKV, ATC-2)
 • ERTMS/ETCS-kompetens
 • Godkännandeprocesser för signalsystem